Miljömagasinet i Fredagsmagasinet 5 april 2013

I Play-Radio Kanalen-Fredagsmagasinet finns i slutet MiljöMagasinet med Janne Lundh och Claes Philipsson som berättar att det snart blir demonstration i Österåker om nya metoder vid odling av ärtväxter. En matproduktion med många miljövinster.

Comments are currently closed.