Reklam

Genom vår medlem Radio Kanalen i Åkersberga – som är en religiöst och politiskt neutral kulturkanal kan vi erbjuda radioreklam upp till 8 minuter per timme.

Radiokanalen som har tillståndet att producera och boka dessa 8 minuter/timme tar hänsyn till våra medlemmars program, och sänder på tider utanför programmen d.v.s i Musikslingan..

Genom vårt populära musik- och programutbud är det en prisvärd investering att köpa radioreklam av Radio Kanalen.

Just nu kostar det 1500:- plus moms om vi producerar en radiospot på ca 30 sekunder. Varje införande kostar sedan 50:-/ införande.

Radiokanalen producerar också program som kan sponsras under ett helt år. Ring 08-540 649 48 för prisuppgift.

Radiokanalen gör också ”Vi Gratulerar” program med hyllning till någon jubilar och som förannonseras på festen om när det sänds. Jubilaren väljer 10 st. egna önskemelodier och får en CD skiva efter sändning av programmet med alla hyllningstal, önskemusik mm. Med foton från festen producerar Radiokanalen en DVD om så önskas.

Radiokanalen kan också erbjuda en inspelning från ett företagsarrangemang med önskemusik och sända det (även som repriser) på vid arrangemanget angivna tider. Via vår webb kan man lyssna på programmet var man än befinner sig i världen http://radio.osteraker.se

Ring 08-540 649 48